KONTO: 578588963/0300

CÍLE NADACE

AGENDA

OHLASY

AKTUALITY

NADACE PRO VÝSTAVBU PENZIONŮ PRO SENIORY S KOMPLEXNÍMI SLUŽBAMI

​

Tel.: 704 420 224

​

Úřední hodiny:

Útery 9:00 - 13:00

Heslem Nadace je „Aktivním stářím k doživotní soběstačnosti“

​

Cílem Nadace je:

Umožnit seniorům, aby se aktivizovali, podpořit jejich schopnosti projekty tak, aby převzali iniciativu a řešili svou životní situaci vlastními silami a z vlastních finančních zdrojů.

Umožnit seniorům, aby mohli využít vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí a tak si zachovali svou důstojnost a nezávislost.

Zabránit sociální isolaci, umožnit seniorům, aby zůstali součástí společnosti, při zachování soukromí a přirozených rodinných, sousedských a přátelských vazeb, podporovat obnovení modelu tradiční velké rodiny, která zajistí potřeby seniorů v rodině. 

Umožnit seniorům využívat běžné služby, které jsou v daném místě veřejné, tzn. obchody, zdravotní péče, komerční služby.

Podporovat rozvoj spolupráce občanů s místní a regionální správou v zájmu řešení specifických bytových potřeb seniorů.

Urychlit výstavbu penzionů pro seniory s komplexními službami a spolupracovat při přednostním umístění seniorů, kteří jsou v ohrožení života.

Vytvořit organizační a konzultační centrum, které umožní občanům využít výhod zákonů o penzijním připojištění a stavebním spoření ve shodě s účelem cit. zákonů a ve shodě s požadavky seniorů na prožití kvalitního a důstojného stáří v odpovídajícím penzionu nebo domovu pro seniory, umožnit občanům, aby vložením svých individuálních finančních zdrojů získali právo vlastnit spoluvlastnický podíl v penzionu pro seniory. Podstatnou náležitostí smlouvy o odkoupení spoluvlastnického podílu v tomto penzionu bude toto prohlášení spoluvlastníka: Právo užívat byt v penzionu pro seniory získá pouze senior. Nerozhoduje zda spoluvlastnický podíl nabyl spoluvlastník kupní smlouvou, dědictvím nebo darem.

Umožnit seniorům rozhodovat o kvalitě svého života ve stáří včas, tedy v době, ve které nejsou oslabeni zdravotním stavem a věkem.

Spolupracovat s nestátními organizacemi v zahraničí, které mají shodný zájem na zlepšení kvality života seniorů.Senioři tvoří nejpočetnější skupinu občanů v ČR, u nichž dochází k porušování lidských práv.

● ● ●